Üzleti feltételek

Üzemeltető:

MIONET s.r.o. (Kft).
Třída Tomáše Bati 87
760 01 Zlín
Statisztikai számjel: 05928435
Adóazonosító szám: CZ05928435

A webáruházat február 1- jétől  a MIONET s.r.o. üzemelteti. Az eredeti üzemeltető a MIONET HU s.r.o. helyett. 09593551 - Adószám CZ09593551.

 

1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A MIONET s.r.o.(Kft) társaság jelen üzleti feltételei (a továbbiakban: „üzleti feltételek”), amelynek székhelye: Třída Tomáše Bati 87, 760 01 Zlín, azonosító száma: 05928435, bejegyezve a Brnói Városi Bíróság által vezetett cégjegyzékbe, C alosztály, betétlapszám: 98997 (a továbbiakban: „eladó”), a T.t. 89/2012 sz. törvénye - Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Polgári Törvénykönyv) 1751. § (1) bekezdése értelmében szabályozzák a szerződő felek jogait és kötelességeit, amelyek a az eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: „vevő”) között köttetett vételi szerződéssel kapcsolatban vagy annak alapján keletkeztek (a továbbiakban: „vételi szerződés”) az eladó internetes áruházán keresztül. Az eladó internetes értékesítést folytat a www.goldea.hu internetes címen elhelyezett weboldalon (a továbbiakban: „weboldal”) a weboldal interfészén keresztül (a továbbiakban” „web-alapú áruház”).

1.2. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezéseket a vételi szerződésben lehet megállapodni. A vételi szerződésben lefektetett eltérő rendelkezések előnyt élveznek az üzleti feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.3. Az üzleti feltételek rendelkezései a vételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. A vételi szerződés és az üzleti feltételek cseh nyelven kerültek kiállításra. A vételi szerződés cseh nyelven köthető meg.

1.4.Az eladó módosíthatja vagy ki is egészítheti az üzleti feltételeket. Ez a rendelkezés nincs kihatással azokra a jogokra és kötelességekre, amelyek az üzleti feltételek korábbi változatának hatálya során léptek fel.

2. FELHASZNÁLÓI KONTÓ

2.1. A vevő a weboldalon történő regisztráció alapján a vevő beléphet a saját felhasználói felületére. A saját felhasználói felületéről a végezheti a vevő az árurendelést (a továbbiakban: „felhasználói kontó”). Esetlegesen a vevő regisztráció nélküli is rendelhet árut közvetlenül az áruház webfelületéről.

2.2. A weboldalon történő regisztráció és az árurendelés során a vevő köteles helyesen és a valóságnak megfelelően feltüntetni valamennyi adatot. A felhasználói kontón feltüntetett adatokat a vevő köteles azok bárminemű változása esetén frissíteni. A vevő által a felhasználói kontón feltüntetett és az áru megrendelése során megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

2.3. A hozzáférés a felhasználói kontóhoz felhasználónévvel és jelszóval van biztosítva. A vevő köteles titokban tartani a felhasználói kontójához történő hozzáféréshez szükséges adatokat.

2.4. A vevő nem jogosult harmadik feleknek lehetővé tenni a felhasználói kontója használatát.

2.5. Az eladó megszüntetheti a felhasználói kontót, főként abban az esetben, ha a vevő több mint 12 hónapon keresztül nem használja a felhasználói kontóját, vagy az esetben, ha a vevő megszegi a számára vételi szerződésből eredő kötelességeit (beleértve az üzleti feltételeket is).

2.6. A vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói kontó nem kell, hogy állandóan hozzáférhető legyen, főként tekintettel az eladó hardver- és szoftverfelszerelésének szükséges karbantartására, illetve a harmadik felek hardver- és szoftverfelszerelésének szükséges karbantartására.

3. VÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1. A webáruház felületén elhelyezett valamennyi árubemutatás tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles vételi szerződést kötni erre az adott árura vonatkozóan. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének rendelkezése nem kerül érvényesítésre.

3.2. A webáruház felülete információt tartalmaz az áruról, beleértve az egyes árucikkek árainak és az áruvisszaküldés költségeinek feltüntetését, amennyiben az áru jellegéből adódóan ez tulajdonképpen nem küldhető vissza hagyományos postai úton. Az árucikkek feltüntetett árai az általános forgalmi adót és az összes kapcsolódó díjat is tartalmazzák. Az árucikkek árai addig maradnak érvényben, amíg a webáruház webfelületén fel vannak tüntetve. Ez a rendelkezés 3 nem korlátozza az eladót abban, hogy egyénileg megállapodott feltételek mellett kössön vételi szerződést.

3.3. A webáruház webfelülete információt tartalmaz az áru csomagolásával és leszállításával kapcsolatos költségekről is. A webáruház webfelületén feltüntetett, az áru csomagolásával és leszállításával kapcsolatos költségek csak azokban az esetekben érvényesek, ha az áru a Cseh Köztársaság területén kerül kézbesítésre.

3.4. Az áru megrendelése során a vevő kitölti a megrendelőlapot a webáruház webfelületén. A megrendelőlap főként az alábbi információt tartalmazza:

 • a megrendelt áruról (a vevő a megrendelt árut az elektronikus   bevásárlókosárba „helyezi” a webáruház webfelületén)
 • az áru vételárának megtérítési módjáról, az áru igényelt kézbesítési módjáról és
 • információ az áru kézbesítésével kapcsolatos költségekről (a továbbiakban közösen: „megrendelés”).

3.5. A megrendelés elküldése előtt az eladónak a vevőnek lehetősége van az adatok ellenőrzésére és módosítására, amelyeket a vevő a megrendelésbe bevitt, és egyúttal lehetősége van arra is ó, hogy az adatok a megrendelésbe történő bevitele során vétett hibákat megállapítsa és kijavítsa. A vevő a megrendelést a „kötelező érvényű megrendelés” gombra kattintva küldi el az eladónak. A megrendelésben feltüntetett adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a vevőnek a megrendelés beérkezését elektronikus postán keresztül, konkrétan a vevő e-mail címére, amely a felhasználói kontón vagy a megrendelésben van feltüntetve (a továbbiakban: „a vevő e-mail címe”).

3.6. Az eladó mindig jogosult a megrendelés jellegétől függően (árumennyiség, vételár összege, feltételezett szállítási költségek) felkérni a vevőt a megrendelés további megerősítésére (például írásban vagy telefonon keresztül).

3.7. A szerződéses viszony az eladó és a vevő között a megrendelés elfogadásának (akceptálásának) kézbesítésével jön létre, amelyet az eladó küld a vevőnek elektronikus postán keresztül, konkrétan a vevő e-mail címére.

3.8. A vevő egyetért a távközlő eszközök használatával a vételi szerződés megkötése során. A vevőnek keletkezett költségeket a távközlő eszközök használata során a vételi szerződés megkötésével kapcsolatban (az internetcsatlakozás költségei, telefonhívások költségei) a vevő saját maga fedezi, és ezek a költségek nem különböznek az alapdíjtól.

3.9. Mivel a vászon anyagok méterárúként vannak értékesítve (a vevő kívánságának megfelelően vászon tekercsekből vágják méretre), az így módosított árukat nem lehet visszaküldeni. (A Ptk. 1837. § d) bekezdése szerint).

4.  AZ ÁRU ÁRA ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1. Az áru árát és az áru szállításával kapcsolatos esetleges költségeket a vételi szerződés alapján a vevő a következő módon fizetheti meg az eladónak:

 • készpénzben utánvétellel a vevő által a megrendelésben meghatározott helyen.

4.2. A vételárral együtt a vevő köteles az eladónak megtéríteni az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a szerződés szerint összegben. Amennyiben ez nincs másként feltüntetve, a vételár alatt értjük az áruszállítással kapcsolatos költségeket is.

4.3. Az eladó nem igényel előleget vagy más hasonló fizetési módot a vevőtől. Ez nem érinti az általános szerződési feltételek 4.6. bekezdését, az áruk vételárának előre történő fizetési kötelezettségére vonatkozó rendelkezéseit.

4.4. Készpénzes fizetés vagy utánvételes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő.

4.5. Az eladó jogosult, főként abban az esetben, ha a vevő részéről nem kerül sor a megrendelés további megerősítésére (a 3.6. cikk), a teljes vételár megfizetését igényelni még az áru a vevőnek történő elküldése előtt. A Polgári Törvénykönyv 2119. § (1) bekezdésének rendelkezése nem kerül érvényesítésre.

4.6. Az eladó által a vevőnek nyújtott esetleges árengedmények kölcsönösen nem kombinálhatók.

4.7. Amennyiben ez az üzleti kapcsolatban megszokott, vagy az általános érvényű jogszabályok ezt így határozzák meg, az eladó a vételi szerződés alapján végrehajtott kifizetésekről a vevőnek adóbizonylatot - számlát állít ki. Az eladó általános forgalmi adófizető. Az adóbizonylatot - számlát az eladó a vevőnek az áru vételárának megtérítése után állítja ki, és elektronikusan küldi meg a vevőnek annak e-mail címére.

5. ELÁLLÁS A VÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

5.1. A vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. § rendelkezése alapján, egyebek közt nem lehet elállni az árukézbesítésre vonatkozó vételi szerződéstől, amely a vevő kérése szerint került módosításra vagy számára került személyre szabásra, az árukézbesítésre vonatkozó vételi szerződéstől, amely gyorsan romlandó, valamint olyan áru esetében, amely a kézbesítést követően visszafordíthatatlanul összekeverésre került egy másik áruval, a zárt csomagolásban lévő áru kézbesítésére vonatkozó vételi szerződéstől, amelyet a fogyasztó a csomagolásból kivett, és higiéniai okokból nem tehető vissza, és a hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program kézbesítésére vonatkozó vételi szerződéstől, amennyiben megbontotta azok csomagolását.

5.2. Amennyiben nem az üzleti feltételek 5.1 cikkében meghatározott esetről vagy egy másik olyan esetről van szó, amikor nem lehet elállni a vételi szerződéstől, a vevő a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése rendelkezésével összhangban a vevő jogosult a vételi szerződéstől elállni, konkrétan az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, amikor is az esetben, ha a vételi szerződés tárgyát néhány árufajta vagy néhány rész szállítása képezi, az utolsó áruszállítási naptól kezdődően számítódik ez a határidő. A vételi szerződéstől történő elállást az eladónak a fenti mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni. A vételi szerződéstől történő elálláshoz a vevő használhatja az eladó által szolgáltatott formanyomtatványt. A vételi szerződéstől való elállást a vevő egyebek közt elküldheti az eladó telephelyének címére, illetve az eladó e-mail címére is: (Goldea.hu, Görgely út. 9, 2669 Ipolyvece, [email protected]).

5.3. Az üzleti feltételek 5.2 cikke szerinti vételi szerződéstől való elállás esetében a vételi szerződés az elejétől kezdve megszüntetésre kerül. Az árut vissza kell küldeni az eladónak a szerződéstől való elállás napjától számított tizennégy (14) napon belül. Amennyiben a vevő eláll a vételi szerződéstől, a vevő viseli az áru az eladónak történő visszaküldésének költségeit, még abban az esetben is, ha az áru a jellegét tekintve nem küldhető vissza hagyományos postai úton.

5.4. Az üzleti feltételek 5.2 cikke értelmében történő szerződéstől való elállás esetén az eladó visszatéríti a vevőtől kapott pénzösszeget a vevő által a vételi szerződéstől történő elállásától 5 számított tizennégy (14) napon belül, ugyanazon a módon, ahogy azt az eladó a vevőtől átvette. Az eladó szintén jogosult a vevő által szolgáltatott teljesítést visszatéríteni már az áru a vevő általi visszaküldésénél vagy más módon, amennyiben ezzel a vevő egyetért, és a vevőnek nem keletkeznek további költségei. Ha a vevő eláll a vételi szerződéstől, az eladó nem köteles a vevőnek még azelőtt visszatéríteni a pénzösszeget a vevőnek, hogy a vevő visszaadja neki az árut, vagy igazolja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.5. Az árun keletkezett kármegtérítési igényt az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vevő igényével szemben a vételár visszatérítésére.

5.6. Azokban az esetekben, amikor a vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése értelmében joga van a vételi szerződéstől elállni, az eladó szintén jogosult bármikor elállni a vételi szerződéstől, egészen addig az időpontig, amíg a vevő az árut át nem veszi. Ilyen esetben az eladó a vevőnek haladéktalanul visszatéríti a vételárat, konkrétan banki átutalással a vevő által meghatározott számlára.

6. ÁRUSZÁLLÍTÁS ÉS ÁTADÁS

6.1. Az esetben, ha a szállítási mód a vevő különleges igénye alapján kerül szerződésben lefektetésre, a vevő viseli az ilyen szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségek kockázatát.

6.2. Ha a vételi szerződés értelmében az eladó köteles az árut a vevő által a megrendelésben meghatározott helyre szállítani, a vevő köteles az árut a leszállításkor átvenni.

6.3. Az esetben, ha a vevő részéről fennálló okokból ismételten vagy más módon szükséges az árut kézbesíteni, mint ahogy az megállapodásra került a megrendelésben, a vevő köteles megtéríteni az ismételt árukézbesítéssel, illetve az ilyen más kézbesítési móddal kapcsolatos költségeket.

6.4. Az áru átvételekor a szállítmányozótól a vevő köteles ellenőrizni az árucsomagolás sértetlenségét, és bárminemű hiba esetén ezt haladéktalanul közölni a szállítmányozóval. Az esetben, ha a csomagolás megbontása a küldeménybe történő illetéktelen behatolás jeleit mutatja, a vevő nem köteles a szállítmányozótól átvenni a küldeményt.

6.5. A felek további jogait és kötelességeit az áru szállítmányozása során az eladó különleges szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben ezek kiadásra kerültek.

7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL ADÓDÓ JOGOK

7.1. A szerződő felek hibás teljesítésből adódó jogait és kötelességeit az általános érvényű jogszabályok szabályozzák (főként Polgári Törvénykönyv 1914. -1925. §, 2099. - 2117. § és 2161. - 2174. § és a T.t. 634/1992 sz. fogyasztóvédelmi törvénye, későbbi jogszabályok értelmében).

7.2. Az eladó felel a vevőnek azért, hogy az adott áru az átvétel során nem hibás. Az eladó főként azért felel a vevőnek, hogy abban az időszakban, amikor a vevő az árut átvette:

 • 7.2.1. az áru rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, amelyekben a felek megállapodtak, és amennyiben az ilyen tulajdonságra vonatkozó megállapodás hiányzik, amelyet az eladó vagy a gyártó leírt vagy a vevő elvárt tekintettel az áru jellegére és az általuk folytatott reklám alapján,
 • 7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyet felhasználási célként az eladó feltüntet vagy amelyre az adott árut általában használják,
 • 7.2.3.az áru minőség vagy kivitelezés szempontjából megfelel a szerződéses mintának vagy sablonnak, amennyiben a minőség vagy a kivitelezés meghatározásra került egy szerződéses minta vagy sablon alapján,
 • 7.2.4. az áru megfelelő számban, mértékben vagy tömegben van jelen,
 • 7.2.5. az áru megfelel a jogszabályok követelményeinek.

7.3. Az üzleti feltételek 7.2. cikkében meghatározott rendelkezések nem kerülnek alkalmazásra az alacsonyabb áron értékesített árunál arra a hibára, amely miatt az alacsonyabb ár meghatározásra került, az elhasználódott árura, amelyet a szokásos használat okozott, a használt árunál a használat vagy az elhasználódás mértékének megfelelő hibára, amellyel az áru rendelkezett a vevő általi átvételkor, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.

7.4. Ha hat hónappal az átvételt követően hiba mutatkozik, érvényes az, hogy az adott áru hibás volt már a vevő általi átvételkor, amennyiben az eladó nem igazolja az ellenkezőjét. A vevő jogosult hibaelhárítási igényét érvényesíteni, amely a fogyasztói árucikknél felmerül az átvételtől számított huszonnégy hónap során.

8. A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

8.1. A vevő az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának megfizetésével nyeri el.

8.2. Az eladót a vevővel szemben nem köti semmilyen magatartási kódex a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdése e) pontja értelmében.

8.3. A vételi szerződésekből eredő fogyasztói perek peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Felügyelőhatóság jogosult, amelynek székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Azonosító száma: 000 20 869, weboldala: http://www.coi.cz.

8.4. Az eladó az áru értékesítésére vállalkozói engedély alapján jogosult. A vállalkozói ellenőrzést a saját hatáskörén belül az illetékes vállalkozói hivatal végzi. A személyes adatvédelem területén a felügyeletet a Személyes Adatvédő Hatóság biztosítja. A Cseh Kereskedelmi Felügyelőhatóság a meghatározott terjedelemben egyebek közt felügyeli a T.t. 634/1992 sz. módosított fogyasztóvédelmi törvénye betartását is.

8.5. A vevő ezáltal átvállalja magára a körülmények változásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. § (2) bekezdése értelmében.

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

9.1. Ha a vételi szerződéssel létesített viszony nemzetközi (külföldi) is tartalmaz, a felek erre az esetre megállapodnak abban, hogy a viszonyt a cseh jogrend szabályozza. Ez nem érinti a fogyasztónak az általános érvényű jogszabályokból eredő jogait.

9.2. Ha az üzleti feltételek bármelyik rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy ilyenné válik, az érvénytelen rendelkezést egy olyan rendelkezés váltja fel, amelynek tartalma a lehető legnagyobb mértékben közelít az érvénytelen rendelkezéshez. Az adott rendelkezés érvény vagy hatályvesztése nincs kihatással a többi rendelkezés érvényességére.

9.3. Az eladó elérhetőségei: telefon: +36 202 749 929, e-mail cím [email protected].

 

Kelt. Zlínben 2020. május 5-én

 • Cseh márka vagyunk
 • Méretre varrunk
 • Több mint 700 vásárlói vélemények
 • Egyedülálló termékek
 • 30 napon belüli elállási jog, áru visszaküldése
 • Ingyenes szállítás 32 000 Ft tól