Adatvédelmi tájékoztató

Nagyra értékeljük, hogy a www.goldea.hu weboldalunkat termékvásárláshoz használja. Ezzel a tevékenységgel kapcsolatban Ön megadja az egyéb és személyes adatait. Ezért tájékoztatjuk Önt, hogy milyen célból használjuk és dolgozzuk fel személyes adatait, valamint milyen jogokkal rendelkezik ezekkel kapcsolatban.

Ezeket az információkat az önök részére készítettük össze, (azaz az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016. április 27-i 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a személyes adatok védelméről szóló általános szabályozás).

A. KI A SZEMÉLYES ADATAINAK A KEZELŐJE, ÉS HOGYAN LÉPHET VELE KAPCSOLATBA? 

Az alábbiakban felsorolt személyes adatok kezelője a MIONET s.r.o., statisztikai számjel: 05928435, adóazonosító szám: CZ05928435 társaság, székhelye: Třída Tomáše Bati 87, Zlín, irányítószám 760 01, amely a www.goldea.hu weboldal üzemeltetője.

A webáruházat február 1- jétől  a MIONET s.r.o. üzemelteti. Az eredeti üzemeltető a MIONET HU s.r.o. helyett. 09593551 - Adószám CZ09593551.

Az adminisztrátor elérhetőségei:

Személyes adatait csak az alábbiakban meghatározott feltételek szerint kezeljük.

B. MILYEN TEVÉKENYSÉGEK ALAPJÁN GYŰJTSÜK ÖSSZE AZ ADATAIT?

1. Termékek vásárlása és a szolgáltatások igénybevétele esetén a www.goldea.hu weboldalon 

Az általunk kínált áruk és szolgáltatások megfelelő biztosításához szükségünk van a személyi adatok elérhetőségére.

1.1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk és milyen okból?

Annak érdekében, hogy teljesíteni tudjuk minden kötelezettségünket, amely az áru(k) értékesítéséből származik számunkra, akkor feltétlenül tudnunk kell az Ön:

 • vezeték és keresztnévét, 
 • szállítási címét, 
 • e-mail címét, 
 • telefonszámát

1.2. Miért dolgozhatjuk fel az Ön személyes adatait, és mit teszünk velük?

Feldolgozhatjuk az Ön személyes adatait, mivel ezek szükségesek ahhoz, hogy teljesítsük az adásvételi szerződést, amelyet Ön a www.goldea.hu weboldalon kötött velünk. Ugyanakkor jogos érdekeinknek tartjuk, hogy visszajelzéseket kapjunk önöktől az elküldött elégedettségi kérdőívek segítségével, hogy az elküldött hírleveleken keresztül áttekintést kapjon az új termékekről, akciókról, hogy önök örömmel térhessenek vissza hozzánk. Valamelyik személyes adatait meg kell, hogy őrizzük az alkalmazott jogszabályok előírása szerint. Ha nem adja meg ezeket az adatokat, akkor egyáltalán nem tudunk szerződési kötni, és az Ön által kiválasztott terméket nem tudjuk Önhöz eljuttatni.

A személyes adatait különösen ezekre a célokra fogjuk használni, hogy:

 • tájékoztatjuk Önt a rendelése állapotáról, valamint az azokkal kapcsolatos egyéb tényekről,
 • megfelelően kitudjuk szállítani az Ön által megrendelt árut,
 • önkéntes elégedettségi kérdőív kitöltése, amely számunkra nagyon fontos,
 • új termékekről, szolgáltatásokról, különleges ajánlatok tájékoztatására, amelyekről bármikor következmények nélkül leiratkozhat,
 • esetleges reklamáció eseten tájékoztatást adunk a folyamat lezárásáról vagy a termékek vásárlásából eredő jogok és kötelezettségek egyéb rendezéséről (például a szerződéstől való elállásra meghatározott feltételeket és az azt követő pénzeszközök visszafizetését).

1.3 Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz?

Az Ön személyes adataihoz, amelyeket a termék vásárlásakor ad meg nekünk, olyan személyek férnek hozzá, akik előkészítik rendelését (alkalmazottjaink), valamint partnereink (fuvarozók), akik a megrendeléseket fogják kézbesíteni (partnereink az Ön adatait addig tárolják, míg az a vonatkozó célhoz szükséges).

Abban az esetben, ha Öntől elégedettségi visszajelzést kapunk, igénybe vehetjük a Heureka Shopping sro, statisztikai számjel: 02387727 által biztosított Ügyfél szolgáltatást. Itt az összes termékvásárlás után megtudhatjuk Öntől, hogy mennyire volt velünk megelégedve. Ezeknek az információknak köszönhetően tovább javíthatjuk az Ön számára nyújtott szolgáltatásainkat. Abban az esetben, ha nem ért egyet az elégedettségi kérdőív kitöltésével, akkor egyszerűen leiratkozhat róla.

Az új termékekről vagy különleges ajánlatokról elküldött tájékoztatók érdekében, az ECOMAIL.CZ, sro, Ecomail platformját használjuk, amely a szolgáltatásokról szóló törvény 480/2004 7. §-a rendelkezéseinek megfelel. Ugyanezen okból felhasználhatunk más vállalatokat is, amelyek hasonló szolgáltatásokat nyújtanak.

1.4. Meddig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

Amint már a fentiekben említettük, személyes adatait különféle célokból kezeljük. A következő részben megtudhatja, hogy mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait.

Személyes adatokat melyek a megkötött adásvételi szerződés teljesítése céljából dolgozzuk fel, annyi ideig tároljuk, míg a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek rendeződnek, ideértve a szerződéstől való esetleges elállást vagy esetleges reklamációt.

A személyes adatok kezeléséhez és a mi jogos érdekeink alapján (üzleti hírlevelek küldése) céljából 5 évig tároljuk az Ön személyes adatait, kivéve, ha Ön korábban lemond az üzleti hírlevelek küldéséről.

Az Ön személyes adataira vonatkozó jogszabályokból eredő kötelezettségek teljesítése céljából történő feldolgozások során, ezeket a személyes adatokat a jelenlegi jogszabályok által meghatározott ideig kezeljük.

2. Regisztráció a vásárlás megkönnyítése érdekében

Annak érdekében, hogy a www.goldea.hu weboldalunkon történő vásárlások a lehető legegyszerűbbek legyenek, regisztrációs lehetőséget készítettünk el Önnek. Itt szintén megadja az Ön személyes adatait.

2.1. Milyen személyes adatokra van szükségünk Öntől?

A vásárlás megkönnyítése érdekében felhasználói fiók létrehozása lehetséges. A megrendelések létrehozásához szükséges személyes adatok:

 • vezeték és keresztnév, 
 • szállítási cím, 
 • e-mail,
 • mobil telefonszám vagy vezetékes telefonszám.
A felhasználói fiók létrehozása sikeresen befejeződik, amint kiválasztja a saját jelszavát, mellyel, az e-mail címmel együtt fog bejelentkezni. Ezzel kapcsolatban szeretnénk Önt figyelmeztetni, hogy ne adja ki bejelentkezési adatait harmadik feleknek, és ha befejezte a vásárlást, mindig zárja be a böngészőablakot, különösen akkor, ha a számítógépét más felhasználókkal közösen használja. Nem vállalunk semmilyen felelősséget az Ön által feltárt jelszavakkal való visszaélésért, hacsak nem mi okoztuk a hibát.

2.2. Miért dolgozhatjuk fel az Ön személyes adatait és mire jó ez egyáltalán nekünk?

Jogosultak leszünk a fentiekben megemlített személyes adatok feldolgozására az Ön beleegyezése nélkül, mivel ezek a szerződés megkötése előtt megtett intézkedések, amelyeket az Ön saját kérésére (a vásárlás megkönnyítéséhez) tett meg.

Abban az esetben, ha személyes adatait nem adja át, akkor a regisztrációs folyamat nem fejeződik be, így nem tudja élvezni a regisztráció által nyújtott előnyöket.

A regisztráció által megadott személyes adatait elsősorban azért dolgozzuk fel, hogy megkönnyítsük vásárlását, és az Ön nevében történő rendeléskor automatikusan kitöltjük a megfelelő űrlapot.

2.3. Ki férhet hozzá a személyes adataihoz?

A regisztráció céljából tárolt személyes adatokat harmadik félnek nem adjuk ki. A felhasználói fiókján keresztül történő vásárlás esetén, személyes adatait a harmadik félnek megadhatjuk a fentiekben említett 1.3. bekezdésnek megfelelően.

2.4. Meddig őrizzük meg az Ön személyes adatait?

A regisztráció (a vásárlás megkönnyítése) céljából a fentiekben említett személyes adatokat az utolsó vásárlásától számított 5 évig, de legfeljebb a regisztrációtól számított 5 évig őrizzük meg. A meghatározott megőrzési időszak lejárata után az adatok véglegesen törlődnek vagy anonimizálódnak. 

3. Kapcsolatfelvételi űrlap

Mivel nagyra értékeljük ügyfeleinket értékelését, ezért a www.goldea.hu weboldalon létrehoztunk egy kapcsolatfelvételi űrlapot "Kapcsolatok", amelyen keresztül kapcsolatba léphet velünk.

Annak érdekében, hogy gyorsan megválaszolhassuk kéréseiket, amelyeket Ön a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül közölt velünk, elsősorban feldolgozzuk az Ön megadott személyes adatait, különösen a megadott e-mail címre, telefonszámra, amelyekre válaszolni fogunk Önnek. Az így megadott személyes adatokat csak a szükséges ideig kezeljük, kivéve, ha szükség lesz más célból a személyes adatok feldolgozására (például jogaink és törvényesen védett érdekeink védelmére). Ön ezeket a személyes adatokat önként adja meg nekünk, mivel ezek az információk nélkül nem tudnánk az Ön kéréseit feldolgozni, így ebben az esetben nincs szükség az Ön beleegyezésére.

C. HOGYAN VÉDJÜK SZEMÉLYES ADATAIT?

Az Ön személyes adatait főként elektronikus formában tároljuk, oly módon, hogy csak az erre jogosult személyek férhessenek hozzá, és csak olyan mértékben, amely a személyes adatfeldolgozás konkrét céljához szükséges. Abban az esetben, ha személyes adatait papírformában kell feldolgozni (pl. árú(k) kiszállításakor), ezeket a személyes adatokat a szükséges idő után megsemmisítjük. Az Ön személyes adatai szervezésileg és technikailag is védve vannak az illetéktelen hozzáférés ellen. A fentiekben említtettek, akik az Ön személyes adataival rendelkeznek, kötelesek a szerződésben rögzített kötelezettségeik teljesítésére. 

D. MILYEN JOGAI VANNAK?

A fentiekben lehetősége volt részletesen megismerkednie a személyes adatainak a kezeléséről. Most megismertetjük Önt az ebből eredő jogaival.

Jogában áll:

 • bármikor jogában áll visszavonni a személyes adatok feldolgozásához adott beleegyezését, ha azt nekünk megadta;
 • a jogos érdekünk alapján történt adatkezeléssel szemben panasszal élhet, különösen, ha az érintett személyes adatait közvetlen marketing céljából használják fel;
 • ha Ön úgy gondolja, hogy adatvédelmi jogait megsértették, bármikor panaszt tehet az adatvédelmi hatóságnál;

továbbá:

 • a személyes adatai helyesbítésének vagy kiegészítésének joga;
 • a feldolgozás korlátozása kérésének joga;
 • az adatátvitel kérésének joga;
 • a személyes adatokhoz való hozzáférés joga;
 • a személyes adatok megsértéséről való tájékoztatás joga (bizonyos esetekben);
 • a személyes adatok törlésének joga (bizonyos esetekben).

A fentiekben említett feltételek (jogok) megtartása érdekében, felveheti velünk a kapcsolatot, a jelenlegi irányelv A. bekezdésben felsorolt elérhetőségeken keresztül.

 

Letölthető: adatvédelmi-tájékoztató.pdf

 

Az 1-es verzió érvényes tól 1. 1. 2021

 • Cseh márka vagyunk
 • Méretre varrunk
 • Több mint 700 vásárlói vélemények
 • Egyedülálló termékek
 • 30 napon belüli elállási jog, áru visszaküldése
 • Ingyenes szállítás 32 000 Ft tól